Zahájenia kurzov

Najbližší kurz pre získanie vodičského oprávnenia začína: 19.9. 2017 o 17:00. V cene kurzu : zdravotná príprava a učebné pomôcky.

Na tento kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky

Sidebar Sidebar