Zahájenia kurzov

Najbližší kurz pre získanie vodičského oprávnenia začína: 20. 09. 2021 o 17:00.

V cene kurzu : zdravotná príprava a učebné pomôcky.

Na tento kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky

Sidebar Sidebar