Zahájenia kurzov

Najbližší kurz pre získanie vodičského oprávnenia začína: 7.7. 2016 o 17,00.

V cene kurzu : zdravotná príprava a učebné pomôcky.

Na tento kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky

Sidebar Sidebar