Zahájenia kurzov

Najbližší kurz pre získanie vodičského oprávnenia začína 15. 11. 2023 o 17:00 hod.

V cene kurzu : zdravotná príprava a učebné pomôcky.

Na tento kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky

Sidebar Sidebar