Zahájenia kurzov

Najbližší kurz pre získanie vodičského oprávnenia začína: 30.11. 2016 o 17:00. V cene kurzu : zdravotná príprava a učebné pomôcky.

Na tento kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky

Sidebar Sidebar