Ponúkame

Ponúkame kurzy na vodičské oprávnenia nasledujúcich skupín:

 

skupina oprávňuje viesť vek oprávňuje viesť tieto skupiny
A 1 objem do 125 cm3
výkon do 11 kW
16 A 1
A < 25 kW dvojkolesové, aj
s postranným vozíkom
18 A, A 1
A > 25 kW objem motora
nad 50 cm3, rychlosť nad 45 km/h
21
B do 3500 kg aj súprava,
do 9 miest a príves do 750 kg
18 B, B 1
C nad 3500 kg,
príves do 750 kg
18 C, C1, B, B1, T
CE nad 3500 kg
príves nad 750 kg
18 CE, C1 ,E, BE, C1, B, B1, T

 

Vodičské oprávnenie na skupinu “B” je možné realizovať aj na vozidle s automatickou prevodovkou.

Sidebar Sidebar